Jak kupować

Jak dokonać zakupu w sklepie internetowym www.domowi.pl

Pierwszym krokiem jest dodanie produktów do koszyka. Aby dodać dany produkt do koszyka należy nacisnąć przycisk zaznaczony na poniższym zrzucie.

 

Po jego naciśnięciu wyświetlone zostanie potwierdzenie jak na poniższym obrazie. Produkt został dodany do koszyka, aby przejść do kolejnych kroków, należy wybrać opcję "Złóż zamówienie".

 

W kroku "Dane podstawowe" uzupełnić można dane dotyczące adresu i danych kontaktowych. Po uzupełnieniu danych i zaznaczeniu opcji odpowiadającej za akceptację regulaminu można już przejść do kolejnego kroku.

 

Kolejnym krokiem jest wybór opcji Dostawy i Płatności. Dostępnych jest wiele opcji, w tym płatności automatyczne. Podobnie jak wcześniej, do podsumowania przechodzi się poprzez opcję "następny krok".

 

W Podsumowaniu sprawdzić można sprawdzić poprawność danych.

 

Po naciśnięciu przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" widocznego na obrazie powyżej zamówienie zostanie złożone.

 

 

Inne informacje:

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług, będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.domowi.pl, e-maila, telefonu lub zewnętrznych serwisów sprzedażowych.

Odbiór osobisty po wstępnym umówieniu , w naszych sklepach :

 sklepy Aladyn :

 

11-100  Lidzbark Warmiński ul. J.Piłsudskiego 3 

2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem, a Firmą Aladyn Monika Stasewicz.

3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy "Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".

4. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z etapów:
    I - wybranie produktów, 
    II - złożenie zamówienia, 
    III - potwierdzenie zamówienia,
    IV - odbiór zamówionych produktów i zapłata.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila potwierdzającego wpłynięcie zamówienia do sklepu internetowego. 

6. Umowę uważa się za zawartą po przesłaniu przez sklep za pomocą poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji (list, sms, fax) pisma zawierającego istotne elementy zamównienia i potwierdzeniu przez Klienta woli realizacji zamówienia zgodnie z danymi przesłanymi w ten sam sposób. W razie dalszej wymiany korespondencji umowę uważa się za zawartą po ostatecznym uzgodnieniu wszystkich istotnych elementów zamówienia i potwierdzeniu tego przez obie strony w formie wyżej opisanej.

7. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.domowi.pl w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

8. Ceny produktów umieszczone na stronie www.domowi.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

9. Szczególny przypadek stanowi sprzedaż produktów przygotowywanych na indywidualne zamówienie Klienta – sklep internetowy zastrzega sobie w tym przypadku możliwość indywidualnego ustalenia terminu i kosztu zrealizowania zamówienia.

10. Klient uiszcza cenę za zamówione produkty gotówką w momencie odbioru lub przelewem bankowym na podane poniżej konto: 

48 1140 2004 0000 3702 6724 2886

Aladyn Monika Stasewicz  , 

ul.Wiejska 47 , 

11-100 Lidzbark Warmiński

 

11. Sklep zastrzega sobie możliwość pobrania zaliczki na poczet realizacji zamówienia, w wysokości indywidualnie określonej. W takim wypadku wpłata zaliczki jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sklep. W razie nieuiszczenia zaliczki w uzgodnionym terminie umowa ulega rozwiązaniu.